Gốm Sứ Việt Nam

Đặc sản quà tặng
Đặc sản quà tặng

Bạn có biết có bao nhiêu làng nghề sản xuất gốm sứ trên đất Việt Nam? Đặc sản quà tặng xin trả lời là Gốm sứ Việt Nam có 14 làng nghề bao gồm: Thổ Hà, Chu Đậu, Bát Tràng, Phù lãng, Đông Triều, Thanh Hà, Phước Tích, Bầu Chúc, Biên Hòa, Tân Phước Khánh, Chánh Nghĩa, Lái Thiêu, Vĩnh Long, Cây Mai.